8
dnia 18 kwietnia 2024
3 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu
w
1. firma audytorska uprawniona do badania
3
wyboru firmy audytorskiej.
2.
do
NETWORK S.A. za 2023
zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3.
i
4.
lub
5.
6.
w finansowych.
7.
audytu.
8.
przepisach.