6
4
Rady Nadzorczej
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
DIGITAL NETWORK S.A. sprawozdania
3, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
3
oraz 3
oraz dnia
29 marca 2018 r. w spr
3, skonsolidowane sprawozdanie
RK S.A. za rok 2023
rok 2023
a) 3,
b)
za rok 2023,
c)
za rok 2023.
z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na
.
w
w
za
7
Ustalenia
rewidentem), 21
U i